حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد صحیح آن

حرف تعریف در زبان انگلیسی معمولاً در ترجمه متن به طور صحیح استفاده نمی‌شود. حرف تعریف معین یا the در بعضی مواقع اضافی بوده و در برخی جاها نیز از قلم می‌افتد.

در مواقع نوشتن پایان‌نامه یا چکیده مقاله به زبان انگلیسی، نکات زیر در استفاده صحیح از حرف تعریف در زبان انگلیسی به شما کمک خواهد کرد.

استفاده از the در اسامی جمع

در اسامی جمع از کاربرد غیرضروری the خودداری کنید.

غلط The researchers have commonly found that …

درست Researchers have commonly found that …

غلط The studies were undertaken to determine … 

درست Studies were undertaken to determine …

اما اگر بخواهیم تأکید کنیم که دربارۀ گروه خاصی از افراد یا چیزها صحبت می‌کنیم، قبل از اسم the می‌آوریم:

This topic has been investigated by teams at many top universities. The researchers have commonly found that …

در این جمله به طور واضح دربارۀ کاری که توسط تیم‌های خاصی انجام شده صحبت می‌کنیم (نه به طور کلی دربارۀ پژوهشگران)

The department conducted numerous studies with the funding. The studies were undertaken to determine …

در این جا هم منظور ما به طور مشخص مطالعاتی است که در این زمینه انجام شده است (نه مطالعات به طور کلی).

کاربرد a یا an در اسامی غیر قابل شمارش

همانطور که از اسم آن نیز معلوم است، اسم غیر قابل شمارش چیزی که نمی‌توان آن را شمرد (مانند air, anger, information, knowledge, research, rice, training). پس از a و an در اسامی غیر قابل شمارش استفاده نکنید.

غلط A research showed that …

درست Research showed that …

غلط A training was held

درست training was held

ویرایش متن انگلیسی

در خدمات ویرایش مقاله انگلیسی ترگمانت، موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

کاربرد صحیح و بجای حروف تعریف
شیوه استفاده درست از کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش

کاربرد حرف تعریف در اسم قابل شمارش مفرد

قبل از اسامی قابل شمارش مفرد، از (a, an, the) یا وابسته‌های اسمی دیگر (مانند his, her, their, this, that) استفاده کنید.

غلط In interview it was revealed that
درست In his interview it was revealed that
درست In the interview it was revealed that
درست In an interview it was revealed that

غلط We tested hypothesis before we
درست We tested this hypothesis before we
درست We tested the hypothesis before we
درست We tested a hypothesis before we

بیشتر بخوانید: اسامی غیر قابل شمارش

کاربرد صحیح a/an در سرواژه‌ها

حتماً می‌دانید که اگر حرف اول کلمه، صدادار یا مصوت باشد (مانند a, e, i, o, u) قبل از آن an و اگر حرف اول کلمه، حرف بی‌صدا یا صامت باشد (مانند سایر حروف) قبل از آن a می‌آید.

همین قاعده در مورد سرواژه‌ (Acronym) نیز صدق می‌کند که با استفاده از حرف اول کلمات مختلف ساخته می‌شوند. برای اینکه بدانیم قبل از کلمات مخفف انگلیسی از a یا an باید استفاده کنیم، به تلفظ کلمه مخفف باید توجه کنیم. مثلاً سرواژه HR را در نظر بگیرید که مخفف human resource یا منابع انسانی است. شاید در نگاه اول به نظر برسد که a HR manager صحیح است. ولی از آنجایی‌که ”ایچ‌آر“ تلفظ می‌شود، قبل از آن باید an استفاده کنیم.

چند نمونه دیگر:

Many employees earned an MBA or a PhD from an EU-accredited program.

After it creates an R&D department, the agency plans to apply for an FAO grant.

Having an HQ abroad can be difficult for a company with a HEPNET project.

بیشتر بخوانید: کلمات مخفف و سرواژه ها در انگلیسی

کاربرد صحیح the در سرواژه ها

سرواژه هایی که مربوط به سازمان‌ها یا کشورها می‌شوند، قواعد مخصوص خود را دارند.

سرواژه‌ها یا به صورت یک کلمه یا حرف به حرف تلفظ می‌شوند. مثلاً OPEC (اوپک) یا NASA (ناسا) به صورت یک کلمه و UK (یوکی) و IT (آی‌تی) حرف به حرف تلفظ می‌شوند.

قاعده کلی این است که اگر سرواژه‌ای به صورت حرف به حرف تلفظ شود معمولاً قبل از آن باید the آورده شود.

نمونه سرواژه‌هایی که با the می‌آیند:

The headquarters of the UN are in the US.

Several delegations from the EU have visited the UAE.

نمونه سرواژه‌هایی که بدون the می‌آیند:

The secretary-general of OPEC used to work at UNESCO.

Officials from FIFA are currently under scrutiny.

استفاده از the برای نام کشورها

نام بیشتر کشورهای نیازی به the ندارد. اما در موارد زیر باید از the قبل از نام کشور استفاده شود.

۱- وقتی نام کشور شامل یک اسم عام است، مانند Federation, Kingdom, Republic, State

the Central African Republic, the Czech Republic, the Democratic People’s Republic of Korea, the Dominican Republic, the Kingdom of Bhutan, the Republic of Korea, the Russian Federation, the United Kingdom

۲- وقتی نام کشور یک اسم جمع یا حاوی اسم جمع است

the Bahamas, the Federated States of Micronesia, the Maldives, the Marshall Islands, the Netherlands, the Philippines, the Solomon Islands, the United Arab Emirates, the United States

۳- قراردادی

the Gambia

برگرفته از scribbr.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا