زمان های انگلیسی با ترجمه

زمان های انگلیسی با ترجمه – راهنمای جامع با صرف افعال

زمان های انگلیسی به طور کلی در سه گروه گذشته (past)، حال (present) و آینده (future) جای می‌گیرند در اینجا ۱۲ زمان از مهمترین زمان های انگلیسی با ترجمه را همراه با مثال‌های مرتبط مرور خواهیم کرد.

برای مقایسه بهتر ما فعل “to travel” (سفر کردن) را در مثال‌ها در زمان‌های مختلف صرف می‌کنیم. اگر با ترتیب اجزای جمله در انگلیسی آشنایی کامل ندارید. توصیه می‌کنیم که نوشته اجزای جمله در انگلیسی را مطالعه کنید.

زمان های انگلیسی

زمان های حال

حال ساده

زمان حال ساده (simple present) دو کاربرد اصلی دارد. اول برای کارهایی که در حال حاضر انجام می‌شود. دوم برای کارهایی که به طور منظم (یا بدون وقفه) انجام می‌گیرد. یعنی کاری که هر روز، هر ماه، یا هر سال انجام می‌دهیم، یا کاری که هرگز انجام نمی‌دهیم.

برای ساخت زمان حال ساده، ابتدا فاعل و سپس شکل ساده فعل را می‌آوریم. اگر فاعل سوم شخص (he, she, it) باشد. به فعل s اضافه می‌کنیم.

I (you, we, they) travel every day.من (شما، ما، آنها) هر روز سفر می‌کنم

He, She, It: travels every day. او هر روز سفر می‌کند

منفی کردن حال ساده

برای منفی کردن، قبل از فعل do/does استفاده می‌کنیم. does برای فاعل سوم شخص و do برای سایر فاعل‌ها است. مخفف do/does به صورت don’t/doesn’t است که بیشتر در مکالمه استفاده می‌شود و مناسب متون رسمی نیست.

He does not (doesn’t) travel every day.

We do not (don’t) travel every day.

سؤالی کردن حال ساده

برای سؤالی کردن، اول do یا does، سپس فاعل و سپس فعل را می‌آوریم.

Do you travel every day?

Does she travel every day?


حال استمراری

حال استمراری (present prograssive) نشان می‌دهد که کاری یا شرایطی در حال انجام است و ممکن است تا آینده هم ادامه پیدا کند.

فرمول ساخت حال استمراری به این صورت است. ابتدا فعل to be (یعنی am, is, are بسته به فاعل) و سپس فعلی که به آن ing اضافه شده را کنار هم قرار می‌دهیم.

ing+فعل + فعل to be حال

I am traveling right now. الان دارم سفر می‌کنم

he is traveling right now. الان دارد سفر می‌کند

نکته

در انگلیسی دو نوع فعل پویا (dynamic) و ایستا (stative) داریم. فعل‌های ایستا معمولاً نشان‌دهنده حالت تغییر نیستند و در نتیجه نمی‌توان از آنها در زمان‌های استمراری استفاده کرد. به مثال‌های بیشتر دقت کنید.

مثال برای فعل‌های پویا: ask, eat, help, jump, play, arrive

مثال برای فعل‌های ایستا: know, need, feel, hate, love, deserve

مثلاً جمله Robert is loving his aunt صحیح نیست.

البته در مکالمه انگلیسی ممکن است به افعال ایستا نیز ing چسبیده شود. این کار معمولاً برای تأکید و اغراق‌ استفاده می‌شود. این کار از نظر گرامری صحیح نیست و نباید در نوشته استفاده شود.

منفی کردن حال استمراری

برای منفی کردن، یک not به فعل to be اضافه کرده و سپس ing+فعل را بعد از آن قرار می‌دهیم.

They are not traveling right now. الان در حال سفر نیستند

She is not traveling right now. او الان در حال سفر نیست

سؤالی کردن حال استمراری

برای سؤالی کردن حال استمراری فقط لازم است فعل to be را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار داده و بعد از آن فاعل و سپس ing+فعل را اضافه کنیم.

ing+فعل + فاعل + to be

Are you traveling now? الان در حال سفر هستی


حال کامل

زمان حال (present perfect) کامل برای اشاره به کار یا حالتی استفاده می‌شود که در گذشته در زمانی نامعلوم رخ داده یا در گذشته شروع شده و تا زمان حال نیز ادامه دارد. معادل این زمان در فارسی، گذشته نقلی است.

برای ساخت حال کامل به دو قسمت نیاز داریم. بخش اول فعل have (وقتی فاعل I, you, we, they باشد) و فعل has (وقتی فاعل he, she, it باشد) و وجه وصفی مجهول (past participle).

بیشتر بخوانید: انواع وجه وصفی

فرمول ساخت حال کامل:

وجه وصفی مجهول + have/has + فاعل

They have traveled to France. به فرانسه سفر کرده‌اند.

She has traveled to France. به فرانسه سفر کرده است.

مثال‌های بیشتر:

I have walked on this path before. من این مسیر را قبلاً پیاده رفته‌ام

I have eathen the lasagna here. من اینجا لازانیا خورده‌ام

نکته

دقت کنیم اگر به زمان خاص انجام کار اشاره کنیم نمی‌توانیم از حال کامل استفاده کنیم.

I have eathen the lasagna here last night. نادرست

اما وقتی قصد داریم به مدت زمانی که یک عمل از گذشته شروع شده اشاره کنیم، استفاده از حال کامل صحیح است.

They have lived in london since 2004. از سال ۲۰۰۴ در لندن زندگی کرده‌اند.

منفی کردن حال کامل

برای منفی کردن بعد از فعل have/has یک not اضافه می‌کنیم.

وجه وصفی + have/has + not + فاعل

They have not traveled to France. آنها به فرانسه سفر نکرده‌اند

مخفف have + not به صورت haven’t و مخفف has + not به صورت hasn’t است.

سؤالی کردن حال کامل

برای سؤالی کردن، have/has را اول جمله آورده، سپس فاعل و بعد از آن وجه وصفی مجهول را اضافه می‌کنیم.

وجه وصفی مجهول + فاعل + have/has

Have you traveled to France. آیا به فرانسه سفر کرده‌ای؟


حال کامل استمراری

این زمان (present perfect progressive) نشان می‌دهد که عملی در گذشته آغاز شده و همچنان تا زمان حال نیز ادامه دارد. فرمول ساخت این زمان به این صورت است.

ing+فعل + have/has + been + فاعل

We have been traveling for a day. یک روز در حال سفر بوده‌اند

He has been traveling for a day. یک روز در حال سفر بوده است

باز هم دقت کنیم که افعال ایستا را نمی‌توان در زمان‌های حال استمراری، از جمله این زمان، به کار برد.

منفی کردن حال کامل استمراری

فرمول منفی کردن حال کامل استمراری:

ing+فعل + have/has + not + been + فاعل

I have not been doing anything. So, I’m not tired. هیچ کاری انجام نمی داده‌ام

سؤالی کردن حال کامل استمراری

ing+فعل + been + فاعل + have/has

Have you been eating lunch? داشتین ناهار می‌خوردین

اگه زبانتون خوب نیست، برای ترجمه از ما کمک بگیرید.

درست مقاله و پایان نامه

درست ویدیو و کلیپ تخصصی و آموزشی

درست مکاتبات و ایمیل

درست متن و جملات کوتاه

زمان های گذشته

گذشته ساده

گذشته ساده (simple past) برای صحبت دربارۀ کارهایی که قبل از زمان حاضر رخ داده یا وجود داشته استفاده می‌شود. همه فعل‌ها یک فرم مشخص برای گذشته دارند. شکل گذشته هر فعل یا با اضافه کردن ed به انتهای فعل حال به دست می‌آید (باقاعده) یا یک شکل قراردادی (بی‌قاعده) دارد. با مراجعه به دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به راحتی می‌توان زمان گذشته یک فعل را آموخت.

فعل در گذشته ساده برای همه ضمایر فاعلی به یک شکل است.

They traveled to France yesterday. آنها دیروز به فرانسه سفر کردند

She traveled to France yersterday. او دیروز به فرانسه سفر کرد

منفی کردن گذشته ساده

برای منفی کردن از did کمک می‌گیریم.

شکل پایه فعل (زمان حال) + did + not + فاعل

They did not traveled to France yersterday.

مخفف did + not به صورت didn’t است.

سؤالی کردن گذشته ساده

برای سؤالی کردن هم از did استفاده می‌کنیم.

شکل پایه فعل (زمان حال) + فاعل + Did

Did you travel yesterday?


گذشته استمراری

گذشته استمراری (past progressive) اشاره به عمل یا حالتی دارد که در زمان معینی در گذشته ادامه داشته است. نحوه ساختن آن نیز شبیه به حال استمراری است. با این تفاوت که از شکل گذشته فعل to be استفاده می‌کنیم.

was برای ضمایر فاعلی I, he, she, it؛ و were برای ضمایر فاعلی you, we, they.

ing+فعل + فعل to be گذشته

She was traveling by bus when the deer crossed the road. وقتی گوزن از جاده رد شد، با اتوبوس در حال سفر بود.

We were traveling by bus when the deer crossed the road. وقتی گوزن از جاده رد شد، با اتوبوس در حال سفر بودیم.

منفی کردن گذشته استمراری

فقط کافی است که بعد از was/were یک not اضافه کنیم.

We were not traveling by bus when the deer crossed the road.

مخفف was not به صورت wasn’t و مخفف were not به صورت weren’t است.

سؤالی کردن گذشته استمراری

باز هم شبیه به حال استمراری است. was/were را قبل از فاعل می‌آوریم.

Were you traveling by bus when the deer crosed the road?


گذشته کامل

گذشته کامل (past perfect) زمانی است که برای صحبت از عملی استفاده می‌شود که در گذشته قبل از زمان معینی رخ داده است. یعنی برای اشاره به کاری که قبل از کار دیگری انجام شده است.

فرمول ساخت آن نیز شبیه به حال کامل است. با این تفاوت که به جای هر have/has از شکل گذشته آن یعنی had استفاده می‌شود. had برای همه فاعل‌ها استفاده می‌شود.

وجه وصفی مجهول + had + فاعل

They had traveled by car when the bus arrived. آنها با ماشین سفر کرده بودند وقتی اتوبوس رسید

منفی کردن گذشته کامل

بازهم شبیه به حال کامل است.

وجه وصفی + had + not + فاعل

they had not traveled by car when the bus arrived.

مخفف had not به صورت hadn’t است.

سؤالی کردن گذشته کامل

وجه وصفی مجهول + فاعل + had

Had you traveled by car when the bus arrived?


گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری (past perfect progressive) نشان می‌دهد عملی که در گذشته شروع شده تا زمان معین دیگری در گذشته ادامه داشته است.

بر خلاف حال کامل استمراری که نشان می‌دهد عملی در گذشته شروع شده و تا حال نیز ادامه پیدا کرده است، گذشته کامل استمراری می‌گوید که عملی در گذشته شروع شده، در گذشته ادامه پیدا کرده و در گذشته نیز پایان یافته است.

فرمول ساخت گذشته کامل استمراری نیز شبیه به حال کامل استمراری است با این تفاوت که به جای has/have از had استفاده می‌شود.

ing+فعل + had + been + فاعل

They had been traveling for one hour when the car broke down.

وقتی ماشین خراب شد یک ساعت سفر کرده بودند.

منفی کردن گذشته کامل استمراری

ing+فعل + had + not + been + فاعل

سؤالی کردن گذشته کامل استمراری

ing+فعل + been + فاعل + Had


زمان‌های آینده

آینده ساده

آینده ساده (future simple) زمانی است که برای صحبت از چیزهایی است که هنوز رخ نداده‌اند. از آینده ساده برای صحبت دربارۀ عمل یا حالتی استفاده می‌کنیم که در آینده شروع خواهند شد. فرمول ساخت آن به صورت زیر است.

شکل پایه فعل + will

They will travel to France tomorrow. آنها فردا به فرانسه سفر خواهند کرد

نکته

در انگلیسی روش دیگری برای صحبت از کاری که در آینده رخ خواهد داد نیز وجود دارد.

شکل پایه فعل + going to + فعل to be حال

They are going to travel to France tomorrow.

اما این ساختار بیشتر کمی غیررسمی بوده و بیشتر در مکالمه رایج است. در متن و نوشته بهتر است از همان ساختار will استفاده کنیم.

منفی کردن آینده ساده

برای منفی کردن فقط کافی است بعد از will یک not اضافه کنیم.

شکل پایه فعل + will + not

They will not travel to France tomorrow. آنها فردا به فرانسه سفر نخواهند کرد

مخفف will not به صورت won’t است.

سؤالی کردن آینده ساده

برای سؤالی کردن کافی است will را در ابتدای جمله بیاوریم.

Will you travel to France tomorrow?


آینده استمراری

آینده استمراری (future progressive) نشان می‌دهد که کاری در آینده انجام شده و برای مدت زمانی معین در آینده ادامه خواهد یافت. فرمول ساخت آن به این صورت است.

ing+فعل + will + be + فاعل

We will be traveling when you arrive. وقتی برسی ما در حال سفر خواهیم بود

منفی کردن آینده استمراری

ing+فعل will + not + فاعل

We will not be traveling when you arrive.

مخفف will not به صورت won’t است.

سؤالی کردن آینده استمراری

ing+فعل + be + فاعل + will

Will you be traveling when we arrive?


آینده کامل

آینده کامل (future perfect) برای صحبت از عملی استفاده می‌شود که بین دو زمان معین در آینده تکمیل خواهد شد. از آینده کامل معمولاً همراه با آینده ساده استفاده می‌کنیم تا ترتیب انجام کارها را در آینده نشان دهیم. یعنی قصد داریم بگویم که عملی در آینده قبل از عملی دیگر انجام خواهد شد. فرمول ساخت آن به صورت زیر است.

چون در فارسی معادل دقیقی برای این زمان نداریم. درک معنای آن شاید کمی دشوار به نظر برسد.

وجه وصفی مجهول + will have + فاعل

I will have traveled to France by the time you arrive.

تا زمانی که برسی ما سفر کرده‌ایم.

نکته

گاهی مواقع می‌توان از آینده ساده و آینده کامل به جای هم استفاده کرد.

They will travel before you get there.

قبل از اینکه برسی آنها سفر خواهند کرد.

آینده کامل برای اعمالی است که قبل از زمانی معینی در آینده تمام می‌شوند. پس وقتی از آینده کامل استفاده می‌کنیم باید به مهلت زمانی مشخصی نیز حتماً اشاره کنیم.

We will travel. درست

We will have left. نادرست

منفی کردن آینده کامل

وجه وصفی مجهول + will not + have + فاعل

سؤالی کردن آینده کامل

وجه وصفی مجهول + have + فاعل + Will


آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری (future perfect progressive) زمانی است که برای نشان دادن عملی که در آینده تا مدت زمانی معین ادامه پیدا کرده استفاده می‌شود. به این صورت ساخته می‌شود. وقتی از آینده کامل استمراری استفاده می‌کنیم، خود را در زمان به جلو برده و در مدت انجام آن کار نگاهی به گذشته می‌اندازیم. این عمل در گذشته، حال یا آینده شروع شده و پیش‌بینی می‌شود که در آینده هم ادامه پیدا کند.

ing+فعل + will + have + been

We will have been traveling for one hour when you arrive.

وقتی برسی یک ساعت خواهد بود که سفر کرده‌ایم.

مثال‌های بیشتر

In November, I will have been working at my company for three years.

در نوامبر، سه سال خواهد بود (است) که در شرکت کار کرده‌ام.

At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.

تا ساعت پنج، سی دقیقه خواهد بود (است) که منتظر بوده‌ام.

When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

وقتی سی ساله شوم، بیست و یکسال خواهد بود که پیانو زده‌ام.

منفی کردن حال کامل استمراری

ing+فعل + will + not + have + been

سؤالی کردن حال کامل استمراری

ing+فعل + have + benn +فاعل + Will

این بود شرح کاملی از زمان های انگلیسی با ترجمه. برای کامل‌تر شده این مطلب، پذیرای نظرات و پیشنهادات شما در نظرات هستیم.

برگرفته از grammarly.com و allesl.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا