کی باید از حروف بزرگ در انگلیسی استفاده کنیم؟

در انگلیسی، حرف اول جمله، اسامی خاص مانند نام‌های افراد، مکان‌ها، زمان‌ها و زبان‌ها و همچنین نقل قول‌ها باید با حروف بزرگ نوشته شود. اما نکات ظریف دیگری هم وجود دارد که در اینجا مرور خواهیم کرد.

قواعد حروف بزرگ در انگلیسی

اسامی خاص

اسم خاص نام یک فرد، مکان، سازمان یا هر چیز خاص دیگر. اسامی خاص در انگلیسی باید با حرف اول بزرگ شروع شوند:

Michelle Obama, the former first lady, was raised in Chicago and is a graduate of Harvard Law School.

اسم عام نام یک گروه یا دسته عامل است. اسامی عامل نباید باید حرف اول بزرگ نوشته شوند (مگر اینکه اول جمله یا بخشی از عنوان باشند).

Monarchy, aristocracy, and democracy are forms of government classified according to which people have the authority to rule.

در مثال بالا، هیچ اسم خاصی وجود ندارد. دموکراسی، دولت و اختیار همگی مفاهیم و گروه‌های کلی هستند نه نام‌های خاص.

اما اگر نام‌های عام برای نام‌گذاری یک چیز خاص به کار برده شوند، به نام خاص تبدیل شوند:

نام عامنام خاص
The nations of the worldThe United Nations
The local churchThe Catholic Church
A conservative viewpointThe Conservative Party
A vast canyonThe Grand Canyon
An application for business schoolColumbia Business School

زمان‌ها و رخدادها

دوره‌های خاص و رخدادهای معین در تاریخ جزو اسامی خاص بوده و بنابراین با حرف بزرگ شروع می‌شوند. اما قرن‌ها (Centuries) با حرف کوچک شروع می‌شوند.

The Middle Ages were dismissed as backward by Renaissance thinkers.
The Paleozoic Era began 541 million years ago.
The Great Depression affected virtually every country in the world.
Impressionism was a pivotal artistic development in the nineteenth century.

روزهای هفته (Wednesday) ،ماه‌های سال (August)، تعطیلات و جشن‌ها (Christmas, Ramadan) با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند. اما چهار فصل اسم عام بوده و بنابراین با حرف اول بزرگ نوشته نمی‌شوند.

I plan on visiting New York in the summer.
I plan on attending the Summer Olympics next year.

جهت‌ها و مناطق

جهت‌های جغرافیایی وقتی برای اشاره به جهت یا یک منطقه کلی استفاده شوند نباید با حرف اول بزرگ نوشته شوند.

I live five miles north of London.
Warm, westerly winds passed through the city.
The fire affected only the northern region of the forest.

اما وقتی جهت‌های جغرافیایی بخشی از یک نام خاص بوده یا برای اشاره به یک منطقه متمایز استفاده شوند باید با حرف اول بزرگ نوشته شوند.

The North Pole has a wider variety of animal life than the South Pole.
The scope of the book is limited to the history of Western civilization.
Cameroon’s East Region borders the Central African Republic.

اگر از اسم خاص بودن یک نام مطمئن نیستید می‌توانید آن را در واژه‌نامه یا اینترنت جستجو کنید.

نظریه‌ها، مدل‌ها و رشته‌ها

در نوشته‌های دانشگاهی و علمی، بعضی مواقع کلمات به اشتباه با حرف اول بزرگ نوشته می‌شوند. در جدول زیر چند نمونه از آنها را می‌توانید مشاهده کنید. توجه کنید که اسامی خاص داخل این عبارت‌ها همچنان با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود.

نوعنمونه‌ها
نظریه‌هاstring theory, psychoanalytic theory, Einstein’s theory of relativity
مدل‌هاfive-factor model of personality, Bohr atomic model
رشته‌ها و موضوع‌هاsociology, economics, French, Japanese
مکاتب فکریrationalism, German idealism

حروف بزرگ در نقل قول

وقتی نقل قول یک جمله کامل باشد، حرف اول باید بزرگ نوشته شود.

John asked, “Are these library books overdue?”

وقتی نقل قول بخشی از جمله یک کامل است، کلمه اول نباید با حرف بزرگ شروع شود.

She referred to him as “a plague sore.”

حرف بزرگ بعد از دونقطه (:)

وقتی بعد از دونقطه یک فهرست یا گزاره‌ای ناکامل بیاید، نباید کلمه اول با حرف بزرگ نوشته شود.

She filled the picnic basket with a variety of snacks: cookies, bread, dips, and fruits.

وقتی بعد از دونقطه یک جمله کامل بیاید، معمولاً کلمه اول با حرف بزرگ نوشته می‌شود.

She had been up all night studying: She was determined to get the top grade in the class.

نوشتن کلمات عنوان با حروف بزرگ

استفاده از حروف بزرگ در انگلیسی، در شیوه‌نامه‌های نگارشی مختلف ممکن است متفاوت باشد. در شیوه‌نامه APA هر کلمه در عنوان باید با حرف بزرگ شروع شود (البته غیر از حروف اضافه).

Emerging Coffee Markets in North America

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا