جملات مجهول در انگلیسی

جملات مجهول در انگلیسی با ترجمه: راهنمای ساده و کامل

در جملات معلوم قصد داریم بگوییم که فاعل چه کاری انجام می‌دهد. اما در جملات مجهول در انگلیسی می‌خواهیم بگوییم که چه اتفاقی برای فاعل افتاده است.

یعنی در جملات معلوم (active) خود فاعل مهم است ولی در جملات مجهول (passive) کاری که انجام شده اهمیت بیشتری دارد. دو مثال زیر را ببینید:

I read the book – آن کتاب را خواندم

The book was read – آن کتاب خوانده شد

در جمله اول فاعل (I) عمل خواندن (read) را روی کتاب (book) انجام می‌دهد. اما در جمله دوم فاعل کاری انجام نمی‌دهد، بلکه این عمل خواندن است که روی کتاب انجام می‌شود.

وقتی از جملات مجهول در انگلیسی استفاده می‌کنیم، شخصی که عمل را انجام داده اغلب مجهول یا بی‌اهمیت است.

A lot of money was stolen in the robbery – پول زیادی در سرقت دزدیده شد

تبدیل جملات معلوم به مجهول در انگلیسی

در فارسی برای تبدیل جملهٔ معلوم به مجهول، نخست نهاد جملهٔ معلوم را حذف می‌کنیم، سپس مفعول جملهٔ معلوم را نهاد جمله مجهول قرار داده، اگر «را» وجود داشت آن را حذف کرده و در آخر شناسهٔ فعل مجهول را با نهاد جدید منطبق می‌کنیم. فرمول تبدیل فعل معلوم به مجهول نیز به این شکل است:

صفت مفعولی فعل + صرف فعل «شدن»

در انگلیسی هم تقریباً ساختار مشابهی برای تبدیل فعل معلوم به مجهول داریم. برای ساخت جمله مجهول به وجه وصفی یا participle نیاز داریم. اگر با وجه وصفی آشنا نیستید توصیه می‌کنم این مطلب را مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید: وجه وصفی در انگلیسی

فرمول ساخت جمله مجهول در انگلیسی:

be +past participle

دقت کنید که فقط فعل‌های گذرا می‌توانند حالت مجهول داشته باشند.

Cats eat mice – گربه‌ها موش‌ها را می‌خورند

Mice are eaten by cats – موش‌ها توسط گربه‌ها خورده می‌شوند

Somebody cleans this room everyday – یک نفر این اتاق را هر روز تمیز می‌کند

This room is cleaned everyday – این اتاق هر روز تمیز می‌شود

نکته کلیدی برای تبدیل جمله معلوم به مجهول، پیدا کردن فاعل است. در جمله مجهول (passive) اگر بخواهیم از فاعل نیز اسم ببریم، فاعل را در آخر جمله بعد از کلمه by می‌آوریم.

نمونه تبدیل جمله معلوم به مجهول

جملات معلوم:

My father built this house. – پدرم این خانه را ساخت
The cashier counted the money. – صندوقدار پول را شمرد
The dog chased the squirrel. – سگ سنجاب را تعقیب کرد

جملات مجهول شده:

This house was built by my father – این خانه توسط پدرم ساخته شد
The money was counted by the cashier – پول توسط صندوقدار شمرده شد
The squirrel was chased by the dog – سنجاب توسط سگ تعقیب شد

گرامر معلوم و مجهول در زمان‌های مختلف

جملات مجهول را در همه زمان‌ها می‌توان نوشت، البته به شرطی که فعل اصلی مفعول‌پذیر یا گذرا باشد. همانطور که گفتیم ساختار جمله مجهول در انگلیسی شامل دو بخش است:

بخش اول: to be

بخش دوم: وجه وصفی فعل

بخش دوم همیشه در زمان‌های مختلف فعل (گذشته، حال، آینده) بدون تغییر است. فقط بخش اول است که بسته به زمان فعل، شکل آن تغییر می‌کند.

در جدول زیر می‌توانید شکل‌های مختلف فعل to be را در زمان‌های مختلف برای ساخت جمله مجهول ببینید.

کاربرد جمله مجهول

تصور کنید که تیم ملی فوتبال آلمان، تیم ملی فوتبال انگلستان را در ضربات پنالتی شکست داده است. برای رسانه‌های آلمان بردن این بازی توسط آلمان (فاعل) مهم است. بنابراین خبر به این صورت نقل می‌شود:

Germany has beaten England in a penalty shoot-out – آلمان انگلیس را در ضربات پنالتی برده است

اما در طرف دیگر، رسانه‌های انگلیسی چون فقط تمایل دارند که خبر این باخت را اعلام کنند و بردن توسط آلمان (فاعل) اهمیت زیادی برای آنها ندارد اینگونه می‌نویسند:

England have been beaten by Germany – انگلیس در ضربات پنالتی از آلمان باخته است

بنابراین جملات مجهول در موارد زیر بیشتر استفاده می‌شوند:

  • وقتی کننده (فاعل) نامعلوم، بی‌اهمیت یا برعکس خیلی واضح و آشکار باشد (یعنی نیازی به نام بردن نداشته باشد)
  • استفاده از ساختار مجهول ممکن است لحن خنثی یا بیطرفانه ایجاد کند.
  • به کمک جمله مجهول می‌توانید موضوعی را که باید مورد تأکید قرار گیرد در اول جمله بیاورید.

نبایدهای استفاده از جمله مجهول

در زبان انگلیسی در هنگام نوشتن بهتر است زیاد از جمله مجهول استفاده نکنید. چون جمله معلوم یک لحن قوی و واضح را به مخاطب منتقل می‌کند. قانون کلی این است که سعی کنید همه جملات خود را به صورت معلوم بنویسید مگر اینکه استفاده از ساختار مجهول ضروری باشد.

برای اینکه تصور بهتری از این مفهوم داشته باشید مثال زیر را ببینید:

An error has occurred with your account, but every attempt was made to remedy it.

مشکلی در حساب شما به وجود آمده است، اما تلاش شده تا جبران شود.

اگرچه این جمله که به صورت مجهول نوشته شده از نظر گرامری اشتباه نیست ولی خشک و غیرصادقانه است. بهتر است از نسخه معلوم این جمله به این شکل استفاده کنیم.

We made an error with your account, but we have made every attempt to remedy it.

ما اشتباهی در حساب شما انجام داده‌ایم ولی تلاش کرده‌ایم تا آن را جبران کنیم.

یک مثال دیگر:

If there are any questions, I can be reached at the number below.

اگر سؤالی وجود دارد، من با شماره زیر در دسترس هستم.

در این جمله مجهول نیز دقیقاً مشخص نیست که چه کسی سؤال دارد (فاعل). پس بهتر است از شکل معلوم جمله استفاده کنیم.

If you have any questions, call me at the number below. ۰۹۰۲۱۲۲۹۰۲۲

اگر سؤالی داشتید، با این شماره با من تماس بگیرید. ۰۹۰۲۱۲۲۹۰۲۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل