اجزای جمله در انگلیسی

اجزای جمله در انگلیسی و تفاوت ساختار جمله در فارسی و انگلیسی

اجزای جمله در انگلیسی متفاوت از ساختار جمله در فارسی است. این تفاوت مشکلاتی را در زمان نوشتن به زبان انگلیسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی ایجاد می‌کند. از نظر گونه‌شناسی زبانی، زبان فارسی دارای الگوی نهاد-مفعول-فعل است. ولی زبان انگلیسی به گروه‌های زبانی تعلق دارد که از الگوی نهاد-فعل-مفعول پیروی می‌کنند.

این تفاوت شاید در ابتدا برای افرادی که با انگلیسی آشنا هستند خیلی چالش‌برانگیز نباشد. اما در زمان ترجمه فارسی به انگلیسی و به ویژه ترجمه جملات فنی و طولانی ممکن است ناخواسته مشکلات گرامری ایجاد کند.

ترتیب اجزای جمله در انگلیسی

جملات از جمله واره یا بند (clause) تشکیل شده‌اند. ساده‌ترین جملات که فقط شامل یک جمله واره هستند، جملات ساده گفته می‌شوند. جمله واره رشته‌ای از کلمات است که از نهاد یا فاعل (subject) و گزاره (predicate) تشکیل شده‌است. فاعل معمولاً شامل یک اسم و اسامی دیگر وابسته به آن است (مثلاً the large book). گزاره شامل فعل و سایر کلماتی است همراه با آن می‌آیند (مانند sits on the table…).

انواع فعل در انگلیسی

فعل‌ها در زبان انگلیسی به دو دسته ناگذر (intransitive) و گذرا (transitive) تقسیم‌بندی می‌شوند. مبنای این رده‌بندی این است که آیا فعل برای رساندن منظور خود به مفعول نیاز دارد یا نه. یک فعل ناگذر نیازی به مفعول ندارد، در حالی که یک فعل گذرا برای کامل شدن نیاز به مفعول دارد.

فعل‌های ناگذر

نگاهی به مثال‌های زیر بیاندازید:

They jumped.
The dog ran.
She sang.
A light was shining.

هیچیک از این فعل‌ها برای کامل شدن نیازی به مفعول ندارند و می‌توانند یک جمله کامل تشکیل دهند. بعضی از افعال در انگلیسی، فقط ناگذر یا intransitive هستند.

لیست افعال ناگذر در انگلیسی

agree, appear, arrive, become, belong, collapse, consist, cost, cry, depend, die, disappear, emerge, exist, fall, go, happen, have, hiccup, inquire, knock, laugh, lie, live, look, last, occur, remain, respond, result, revolt, rise, sit, sleep, smile, sneeze, sneeze, stan, stay, swim, vanish, vomit, wake, wait

ترجمه متن انگلیسی

اگر به زبان تسلط کافی ندارید، برای ترجمه متن انگلیسی از دیگران کمک بگیرید

ترجمه مقاله
ترجمه کتاب
ترجمه ایمیل
ترجمه رزومه

فعل‌های گذرا

نگاهی به مثال زیر بیاندازید:

Please bring.
Please bring coffee.

معنای جمله اول کامل نیست. یعنی معنای فعل (bring) به کمک مفعول (coffee) تکمیل می‌شود.

لیست افعال ناگذر در انگلیسی

bring, buy, cost, get, give, leave, lend, make, offer, owe, pass, pay, play, promise, read, refuse, send, show, refuse, send, show, sing, take, teach, tell, write

هم گذرا و هم ناگذر

بعضی از افعال ممکن است در یک جمله با یک معنا، گذرا بوده و در جمله‌ای دیگر که معنای دیگری دارند ناگذر باشند. برای تشخیص گذرا و ناگذر بودن فعل فقط باید بتوانیم مفعول را تشخیص دهیم. اگر فعل مفعول نداشته باشد، ناگذر (intransitive) و اگر مفعول داشته باشد گذرا (transitive) است.

در جدول زیر چند فعل پرکاربرد را که بسته به معنای آنها در جمله ممکن است ناگذر یا گذرا باشند می‌توانید مرور کنید.

فعلگذراناگذر
moveCould you move your car pleaseThe trees were moving in the breeze
startTaylor was found guilty of starting the fireThe match starts at 3 p.m
changeMarriage hasn’t changed herThe area’s changed greatly in the last decade
closeClose your eyes; I’ve got a surprise for youMost shops here close at 5.30 p.m
openOpen the window; it’s too hot in hereThe museum opens at 10 a.m
stopGreg tried to stop her from leavingWhen the rain stopped, we went for a walk
doHave you done your courseworkJoe’s doing well in his new job
setKate set a chair next to the bedThe sun was setting and a red glow filled the sky
runMichelle used to run a restaurantThe path ran over the hill
liveOur cat lived till he was 10He was living a life of luxury abroad
washHave you washed your handsI washed, dressed, and went out
writeWrite your name hereKevin couldn’t read or write
اطلاعات جدول برگرفته از lexico.com

جایگاه قید در جمله انگلیسی

قیدها کلماتی هستند به سؤالاتی مانند کی، کجا و چطور پاسخ می‌دهند. مانند recently (به تازگی)، below (زیرِ)، slowly (به کندی). معمولاً آخر قیدها به ly ختم می‌شود. یعنی با اضافه کردن ly به صفت می‌توان قید درست کرد. قیدها بسته به انواع مختلفی که دارند ممکن است در جایگاه‌های گوناگونی در جمله انگلیسی ظاهر شوند.

بیشتر بخوانید: جایگاه قید در انگلیسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل