نوشتن مقاله isi به انگلیسی

اجزای یک مقاله انگلیسی – صفر تا صد نوشتن مقاله

در این نوشته اجزای یک مقاله انگلیسی را مرور خواهیم کرد. برای داشتن مقاله‌ای حرفه‌ای که بتوان آن را در ژورنال‌های معتبر به چاپ رساند، توجه به ساختار و اجزای یک مقاله انگلیسی ضروری است.

مقالات علمی و پژوهشی روشی برای اطلاع‌رسانی نتایج مطالعات و پژوهش‌ها به کارشناسان و دانشمندان دیگر به شمار می‌‌آیند. ساختار مقاله تقریباً یکسان بوده و قسمت‌های مشخص و متمایزی دارد. تعداد و عناوین این قسمت‌ها ممکن است کمی تغییر کند، اما در بیشتر موارد، ساختار یک مقاله ISI استاندارد است.

صفر تا صد اجزای یک مقاله انگلیسی

اجزای یک مقاله انگلیسی به صورت زیر است:

 • عنوان – Title
 • چکیده – Abstract
 • کلیدواژه – Keywords
 • مقدمه – Introduction
 • مواد و روش‌ها – Materials and Methods
 • نتایج – Results
 • بحث – Discussion
 • نتیجه‌گیری – Conclusion
 • تقدیر – Acknowledgments
 • منابع – References

عنوان – Title

عنوان اولین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما تشویق می‌کند. عنوان باید از نظر علمی صحیح بوده و آنچه را که در تحقیق شما انجام شده است به درستی نشان دهد. عنوان باید خلاصه‌ای از موضوع اصلی مقاله و در عین حال جذاب باشد. باید از نوشتن عناوین طولانی و استفاده از کلمات مخفف ناشناخته در عنوان مقاله خودداری کنید.

چکیده – Abstract

چکیده خلاصه‌ای کامل اما بسیار مختصر از مقاله شما است. در این بخش، محقق باید خلاصه‌ای از مطالعه خود را ارائه کند. در این بخش لازم است که به اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده به طور واضح و برجسته اشاره کنید. معمولاً محدودیتی در تعداد کلمات چکیده مقاله وجود دارد (بسته به نوع مجله، مثلاً تا ۲۰۰ کلمه). چکیده مقاله باید به گونه‌ای باشد که دیگران را به خواندن مقاله شما تشویق کند. به یاد داشته باشید که هیچ اطلاعاتی فراتر از اطلاعات استفاده شده در مقاله خود در این قسمت استفاده نکنید. در چکیده، جملات معمولاً به صورت مجهول نوشته می‌شوند چون در این بخش تأکید بر یافته‌ها است نه خود افراد. در چکیده معمولاً به هیچ منبع یا رفرنسی اشاره نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: جملات مجهول در انگلیسی

اگر از سرواژه در چکیده استفاده می‌کنید، یا باید کلمات کامل را در پرانتز بعد از هر مخفف بیاورید یا ابتدا کلمات کامل را آورده و سپس در داخل پرانتز سرواژه را بنویسید. معمولاً در چکیده از زمان حال در افعال استفاده می‌شود ولی از زمان گذشته نیز می‌توان استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: مخفف‌ها و سرواژه‌ها در انگلیسی

انواع چکیده در نوشتن مقاله isi به انگلیسی

به طور کلی دو نوع چکیده وجود دارد:

توصیفی: این نوع چکیده در زمینه‌های علوم انسانی و اجتماعی یا روان‌شناسی استفاده شده و خلاصه‌ای از یک اثر طولانی‌تر هستند. این نوع چکیده‌ها حدوداً ۵۰ تا ۱۰۰ کلمه دارند. ساختار یک چکیده توصیفی به صورت زیر است:

 • پیش‌زمینه (History)
 • هدف (Purpose)
 • حیطه پژوهش (Scope of the research)

آموزنده: این نوع چکیده معمولاً در مقالات مهندسی یا روان‌شناسی استفاده شده و به استدلال‌ها و نتایج مهم اشاره می‌کنند. این چکیده‌ها به طور معمول دارای ۲۰۰ کلمه بوده و ساختار آنها به صورت زیر است:

 • پیش‌زمینه (History)
 • هدف (Purpose)
 • روش (Method)
 • یافته‌ها/نتایج (Findings/Results)
 • نتیجه‌گیری (Conclusion)

واژگان کلیدی – Keywords

واژگان کلیدی یک مقاله ترجیحاً باید عبارت‌های ۴-۲ کلمه‌ای باشند که نشان دهند موضوع مقاله درباره چیست؛ واژگان کلیدی یک کلمه‌ای هم قابل قبول هستند، ولی ممکن است با موارد زیادی مطابقت داشته و موجب سردرگمی شوند. به کمک کلمات کلیدی، سایر نویسندگان و محققان می‌توانند مقاله شما را پیدا کنند.

مقدمه – Introduction

به طور خلاصه در بخش مقدمه باید به این پرسش پاسخ دهید که چرا این موضوع را برای تحقیق خود برگزیده‌اید. به اهمیت، روش‌ها یا رویکردها در مطالعه خود نیز باید اشاره کنید. در این بخش اطلاعات پیش‌زمینه‌ای را ارائه کرده و زمینه‌ای را که مشکل یا مسئله پژوهشی در آن وجود دارد ذکر می‌کنید. در این قسمت می‌توان به شکافی که در دانش موجود در این زمینه وجود دارد و پرشدن این شکاف در مقاله خود اشاره کنید.

در ابتدای بخش مقدمه، بهتر است که از موارد کلی صحبت کرده و به تدریج به جزئیات و موضوع اصلی تحقیق خود برسید. همچنین باید تحقیق‌ها و نتایج مطالعات گذشته را بیان کرده، کاستی‌ها و نقص‌های آنها را برشمارید.آخرین بخش از قسمت مقدمه به بیان ساختار مقاله شما و موضوعاتی اختصاص دارد که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. زمان فعل در بخش مقدمه ترکیبی از زمان حال و گذشته است.

ترجمه مقاله ISI

مواردی که برای ما در ترجمه مقاله ISI اهمیت دارند:

تصحیح گرامری
ساختار صحیح مقاله
استفاده از کلمات و عبارات تخصصی
شفاف بودن جملات
شیوه صحیح ارجاع دهی

مواد و روش‌ها – Materials and Methods

نوشتن بخش مواد و روش‌ها می‌تواند طاقت‌فرسا باشد، اما گر به خوبی نوشته شود، نتیجه‌گیری را تقویت کرده و احتمال انتشار مقاله شما در یک ژورنال خوب را افزایش می‌دهد.

در قسمت روش‌ها، شرکت‌کنندگان، نتایج، اقدامات، تصادفی‌سازی، اهداف، آزمون‌ها و غیره شرح داده می‌شوند تا خواننده بتواند درک کاملی از روش انجام آزمایش توسط نویسندگان پیدا کند. نویسنده (های) متن تکنیک‌ها و روش کلی آزمایشی را در این قسمت بیان می‌کنند.

این قسمت را با اطلاعات عمومی که در کل زمینه تخصصی مطالعه شده استفاده می‌شود شروع کرده و با جزئیات آزمایشاتی اختصاصی به پایان ببرید. باید آزمون‌های آماری و آزمایش‌های انجام شده را به طور کامل بیان کنید. به یاد داشته باشید که نباید صحبتی از مزیت‌ها یا کاستی‌های برخی روش‌ها به میان آورده و همچنین دربارۀ نتایج بحث کنید.

نتایج – Results

در این بخش، دستاوردها، یافته‌ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش‌ها، اهمیت و ورایی نتایج و همچنین مشخصات آماری باید به وضوح و دقت شرح داده شود. فعل‌ها در این قسمت باید در زمان گذشته باشند. هدف از این بخش ارائه نتایج است. این بخش را به عنوان گزارشی بیطرفانه از نتایج خود در نظر بگیرید.

یافته‌های خود را در این بخش خلاصه کرده و در صورت امکان آنها را در جداول و اشکال ارائه کنید. همه نتایج را شرح داده و خواننده را به مشاهدات مربوطه ارجاع دهید. همچنین نتایج آزمون‌های شاهد را نیز بیان کرده و مشاهداتی را نیز که در جداول و اشکال ذکر نشده‌اند معرفی کنید. داده‌ها را تحلیل کرده و سپس آنها را در قالب نمودارها، جداول یا اشکال ارائه کنید.

بحث – Discussion

شما در این قسمت، نتایج و دستاوردهای تحقیق خود را مورد تفسیر قرار می‌دهید. بنابراین، نوشتن این بخش نیازمند دانشی گسترده است. در این بخش پژوهش‌های مرتبط انجام شده در گذشته پیرامون موضوع مطالعه را که در بخش مقدمه به آنها اشاره کرده‌اید، مجدداً ذکر نموده و روش‌ها و نتایج آن مقالات را با مقاله خود مقایسه کنید. همچنین لازم است که با دقت مزیت‌ها و کاستی‌های مطالعه خود و همچنین همخوانی یا ناهمخوانی یافته‌های خود با مطالعات پیشین را شرح دهید. زمان افعال در این قسمت گذشته است.

نتیجه‌گیری – Conclusion

این قسمت خلاصه‌ای از کل مقاله است. در حقیقت، این بخش همانند چکیده مقاله در ابتدا است. ولی هیچ محدودیتی از نظر تعداد کلمات وجود ندارد. در قسمت نتیجه‌گیری، اهمیت موضوع، نتایج کلی مطالعه، پژوهش انجام شده و همچنین مطالعات آتی در این زمینه بیان می‌شود. زمان افعال در این قسمت ترکیبی از زمان حال و گذشته است.

قدردانی – Acknowledgment

بخش قدردانی لزوماً در همه مقالات وجود ندارد. در این قسمت شما از تمام افرادی که در انجام تحقیق به شما کمک کرده‌اند تشکر می‌کنید. همچنین از نهادی که از پروژه شما حمایت مالی کرده یا تجهیزات را در اختیار شما قرار داده قدردانی کرده و از منتقدینی که با نظرات ارزشمند خود به شما در بهبود کیفیت مقاله کمک کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنید.

منابع – References

آخرین بخش از اجزای یک مقاله انگلیسی، منابعی است که در نوشتن مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. منابع باید به ترتیب حروف الفبا با توجه به نام نویسنده ذکر شده و نیازی هم به شماره‌گذاری وجود ندارد.

اینها مواردی است که در نوشتن مقاله isi به انگلیسی باید مورد توجه قرار دهید. البته ترجمه مقاله isi هم خود موضوع چالش‌برانگیزی است. چراکه عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی در زمان ترجمه مقاله ممکن است نتواند ارزش واقعی کار علمی شما را به داور و خواننده بفهماند. بنابراین توصیه می‌کنیم که از مترجمان حرفه‌ای و متخصص برای ترجمه مقاله خود بهره بگیرید.

برگرفته از ntelt.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خروج از نسخه موبایل